Wanneer baby's kruipen overslaan..

Gepubliceerd op 14 maart 2022 om 21:01

Voor diegene die mijn webinar hebben bijgewoond, kennen misschien wel de ontwikkelingslab van bodymap waar ik heel goed de ontwikkelingsfase van het kind uitleg. Kruipen is daar één van. Kruipen is een heel belangrijke en natuurlijke fase in de motorische ontwikkeling van het kind. Toch zijn er kinderen die deze fase overslaan of vermijden. Deze peuters zoeken naar alternatieve manieren om zich voort te bewegen. Ze gaan poepschuiven (ook wel billenschuiven genoemd), asymmetrisch kruipen of direct rechtstaan en stappen. Wat is nu juist het belang van kruipen? En kan dit bepaalde gevolgen met zich mee brengen als het kind niet gaat kruipen? Welke oefeningen kan je doen samen met je kind om het kruipen te bevorderen? Ik deel het graag met je. Als je tijdig bepaalde problemen rond deze fase opmerkt en aanpakt, dan kan je heel wat ontwikkelingsfrustraties in het latere leven van je kind voorkomen in shaa Allah.

Kruipen lijkt een overgangsfase voor een baby. Het is schattig, het is opwindend mashaAllah en spannend, en laten we eerlijk zijn, de eerste stap van onze kleintjes naar meer beweging volgt meestal een hele reeks telefoontjes naar dierbaren of komt terecht op sociale media. Het is een stap waarvan we aannemen dat elk kind zal nemen. Maar met een groeiend aantal kinderen dat deze stap overslaan, is het debat aangewakkerd of deze mijlpaal al dan niet noodzakelijk is voor de ontwikkeling. Voor sommige kinderen is kruipen essentieel en zelfs cruciaal voor hun vroege ontwikkeling. Het kan zelfs het verschil betekenen tussen het goed vasthouden van een potlood later, het hebben van de juiste kracht in het bovenlichaam om zichzelf van de grond op te trekken, of het krijgen van die zijwaartse beweging die de hersenen nodig hebben om uiteindelijk goed te lezen, schrijven en begrijpen op latere leeftijd. 

 

Eerst overloop ik even wat een normale motorische ontwikkeling inhoudt in shaa Allah. Hieronder staan de grote mijlpalen opgesomd.  Zo gaat een baby gemiddeld kruipen rond 9 à 10 maand, maar ook op 12 maand beginnen is zeker nog ok hoor. Een voorwaarde om tot kruipen te komen, is het kunnen omrollen.

Let wel op: dit zijn gemiddelden. Sommige kinderen hebben een tragere ontwikkeling, maar belangrijker is dat ze alle stapjes in hun ontwikkeling in de juiste volgorde doorlopen.

 

4-8 maand: omrollen

 

6-11 maand: zitten

 

7-13 maand: kruipen op handen en knieën

 

8-18 maand: zelfstandig staan

 

10-20 maand: zelfstandig stappen

 

Waarom nu zoveel drama rond de kruipfase?

 

Tijdens het kruipen gaat het kind in een gekruist patroon bewegen en moeten linker en rechter lichaamshelft samenwerken. Ook armen en benen moeten gecoördineerd samenwerken en daarnaast wordt tijdens deze fase het evenwicht intensief getraind.

Kinderen die niet kruipen, missen deze specifieke training. Dit kan gevolgen hebben bij het uitvoeren van bepaalde dagdagelijkse taken. Zo wordt er gezien bij kinderen met problemen in concentratie, dyslexie en oog-handcoördinatie, dat zij vaak niet gekropen hebben als baby. Doordat deze kinderen al zo veel energie moeten steken in hun zitbalans, om een goeie zithouding te bewaren, zien we dat er problemen op school kunnen optreden.

 

Maar laat ik djazaakum Allahu khayran wel meedelen dat er gelukkig ook veel kinderen zijn die ondanks het missen van de kruipfase, geen verdere problemen op het vlak van hun ontwikkeling ondervinden.

Betekent dit nu dat als je kind de kruipfase overslaat, het automatisch bepaalde achterstand zal oplopen ?

Niet noodzakelijk. Voor sommige baby's die de kruipfase overslaan, gaat het zonder problemen goed met hun bi idni Allah. Maar meestal bij verschillende kinderen die ik regelmatig zie die tekenen van onderontwikkelde motorische vaardigheden vertonen, vertellen ouders mij toch meestal dat ze bepaalde ontwikkelingsmijlpalen hebben gemist, zoals kruipen of andere mijlpalen, wat een impact heeft gehad op hun leervermogen op school of als ze thuisonderwijs krijgen. Als je kind tekenen vertoont dat hij wil lopen voordat hij gaat kruipen, moedig hem dan zoveel mogelijk aan. Misschien moet je zelfs op de grond gaan liggen en met ze kruipen. Het gaat echt een verschil maken.

Maar nogmaals wees gerust, het is niet zo dat deze kinderen sowieso bewegingsproblemen krijgen. Wel moeten we hun ontwikkeling beter in de gaten houden.

Door niet te kruipen, hebben ze bepaalde vaardigheden namelijk minder goed geoefend. Bij kindjes die het kruipstadium overslaan, duurt het vaak langer om te leren hoe ze rechtstaan vanuit zithouding.

En als ze beginnen te stappen, vallen ze vaker. Logisch ook, want ze hebben minder goed op hun handen leren steunen. Als ze tijdens het stappen hun evenwicht verliezen, vangen hun handjes dat bovendien niet altijd juist op. Die reflex is veel minder ontwikkeld.

Elke ontwikkelingsfase die kinderen al spelend inoefenen, zoals omrollen of hun hoofdje oprichten als ze op hun buik liggen, is een voorbereiding op de daaropvolgende motorische stap. Zo is kruipen ook de voorbereidende leerschool op het latere stappen, lopen of fietsen.

Wie die fase dus overslaat, heeft minder ervaring opgedaan op vlak van evenwicht en coördinatie. Maar dit hoeft zeker niet te leiden tot bewegingsproblemen.

 

"Te veel 4-jarige kinderen die niet kunnen kruipen: hebben leerachterstand"

 

Als je  een diagnose of behandeling voor je kind zoekt, neem dan contact op met een getrainde professional die een evaluatie van het kind kan geven. Uit een onderzoek blijkt dat bijna één derde van de vier- en vijfjarigen geen fysieke basisbewegingen kan doen, zoals kruipen of staan ​​op één been. En het tekort lijkt verband te houden met slechte academische prestaties.

Ik merkte ook op dat baby's die geen tijd op de grond besteden, geen kansen krijgen om dingen als zich optrekken en rollen gaan aanleren. Het belangrijkste probleem is dat kinderen geen opvoeding meer krijgen als 40 van 50 jaar geleden en dat ook een stuk je komt door dat kinderen die in hun vroege jaren tv hebben gekeken, zich niet leren focussen of hoe ze moeten leren studeren.

 

Wanneer moet je je als ouder wel zorgen maken?

Als je kindje een hardnekkige poepschuiver of een asymmetrische kruiper is, steek je best je licht op bij de (kinder)arts. Soms word je dan doorverwezen naar een kinesitherapeut die je kindje het juiste kruippatroon aanleert.

Wanneer je baby niet kruipt, maar voor de rest perfect gelukkig is en op ontdekking gaat, en kan je door een paar leuke spelletjes kruipen wat stimuleren.

Maar als je kind echt gefrustreerd raakt omdat hij of zij vastzit in het eigen bewegingsrepertoire of als er bijkomende ontwikkelingsmoeilijkheden opduiken, dan raadpleeg je een arts.

Kinderen die nog niet kunnen kruipen, raken vaak gefrustreerd. Ze zijn bovendien angstig omdat ze mama of papa niet achterna kunnen kruipen als die plots verdwijnt.

Door hen te leren kruipen, geef je baby’s een flinke boost. Ze kunnen dan de wereld verkennen zonder dat ze daarbij afhankelijk zijn van anderen.Ze ontdekken voortdurend nieuwe dingen en voelen zich daardoor zekerder.

 

welke oefeningen kan je doen ? EN EEN PAAR TIPS !

 

Leg je baby veel vaker en regelmatiger op zijn buikje.

Door de wiegendood campagne wordt er aangeraden om onze baby op zijn/haar rugje te laten slapen.

Hierdoor zien we echter dat baby’s ook veel minder op hun buik liggen, ook al zijn ze wakker. Eigenlijk is het al vanaf de geboorte goed om je baby tijdens de wakkere momenten zoveel mogelijk op zijn buikje te laten liggen akhawaat.

Leg je baby met zijn armen over je been of over een (rol)kussen. Met speelgoed en aanmoediging stimuleer je het kindje om verder te kruipen.

Plaats de knietjes van je kindje onder zijn heupjes en begeleid de kruipbeweging wat mee vanuit de beentjes.

later kan je zelfs met wat spelletjes dieren nabootsen bijvoorbeeld en zo door de ruimte kruipen met je kind.

Op eigen tempo...

Je kind stimuleren is dus goed, maar kan je daarin ook overdrijven?

Alle kinderen ontwikkelen op hun eigen tempo. Het is dus inderdaad belangrijk dat je niet te hard pusht.

Veel ouders kijken uit naar het moment dat hun baby echt kan zitten, kruipen en lopen. Als je kindje begint te rollen, draaien en sluipen op het buikje (ook: tijgeren), laat hem of haar dan rustig experimenteren.

De coördinatie tussen hoofd, romp, armpjes en beentjes wordt op die manier volop geoefend en de rest volgt vanzelf in shaa Allah.

Als je als ouder de kansen creëert om je kind te laten ontwikkelen, ben je al heel goed bezig. Leg dus gewoon een speelmat neer waarop je kindje volop kan spelen en ontdekken.

Loopwagentjes waarin baby’s zitten raadt ik echt af, want baby’s hangen hier alleen maar passief in en leren niets actief bij. Bovendien worden ze in een houding geplaatst waarvoor ze eigenlijk nog niet de juiste vaardigheden hebben.

een osteopaat ?

 

Een osteopaat kan ook veel invloed uitoefenen op de motorische ontwikkeling van je kind. Specifiek naar het kruipen toe gaan ze onder ander gaan kijken naar de neurologische aansturing door middel van technieken op de schedel. Bij kruipen is het namelijk van uitermate belang dat beide hersenhelften gaan samenwerken. Daardoor is een goede coördinatie mogelijk.

Ook kijken ze na of er geen blokkades ter hoogte van de nek zitten. Blokkades in nek en/of hoofd kunnen ervoor zorgen dat een aantal primitieve reflexen moeilijk geïntegreerd worden. Daardoor kan een kind zich niet motorisch ontplooien. Reflexen die te lang aanwezig blijven, hebben een remmende werking op de motorische ontwikkeling.

 

Tot slot kijken ze ook altijd naar het volledige lichaam op mogelijke blokkades. Regelmatig zien ze ook baby’s die asymmetrisch gaan kruipen en bijvoorbeeld één beentje meeslepen dat dit kan wijzen op een eenzijdig probleem ter hoogte van het bekken.

 

Bronvermelding: https://www.epicentrum.be/home/2018/11/24/waarom-kruipen-als-baby-zo-belangrijk-is/


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.