Montessori

Gepubliceerd op 25 januari 2021 om 00:09

Montessori is een onderwijsmethode die gebaseerd is op zelfsturing activiteiten, samen leren en samen spelen. In Montessori-klaslokalen maken kinderen creatieve keuzes in hun leerproces, terwijl het klaslokaal en de hoogopgeleide leerkrachten activiteiten aanbieden die bij de leeftijd passen om het proces te begeleiden. Kinderen werken in kleine groepen en individueel om kennis van de wereld te ontdekken en te verkennen en hun maximale potentieel te ontwikkelen. Montessori-klaslokalen zijn prachtig vormgegeven omgevingen die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kinderen in een specifieke leeftijdscategorie. Dr. Maria Montessori ontdekte dat ervaringsleren in dit type klaslokaal leidde tot een dieper begrip van taal, wiskunde, wetenschap, sociale interacties en nog veel meer. De meeste Montessori-klaslokalen zijn seculier van aard, hoewel de Montessori-onderwijsmethode met succes kan worden geïntegreerd in een op geloof gebaseerd programma. Elk materiaal in een Montessori-klaslokaal ondersteunt een aspect van de ontwikkeling van kinderen en creëert een match tussen de natuurlijke interesses van het kind en de beschikbare activiteiten. Kinderen kunnen leren door hun eigen ervaring en in hun eigen tempo. Ze kunnen op elk moment reageren op de natuurlijke curiosa die bij alle mensen bestaan ​​en een solide basis leggen voor levenslang leren. De Association Montessori Internationale (AMI) werd in 1929 opgericht door Maria Montessori om de integriteit van haar werk te beschermen en om hoge normen voor zowel lerarenopleidingen als scholen te ondersteunen. Tegenwoordig blijft AMI de visie van Maria Montessori hoog staan en werkt ze samen met hedendaags onderzoek naar neurowetenschappen en ontwikkeling van kinderen.

Montessori-omgevingen ondersteunen het leren van kinderen vanaf de geboorte tot de middelbare school..Moderne observaties en kinderstudie hebben ons doen realiseren dat zodra het kind de deur uit kan gaan, hem moeten meenemen in de natuur. Het is ook noodzakelijk voor zijn psychische welzijn om de ziel van het kind in contact te brengen met de schepping, zodat hij voor zichzelf kan in schatten wat de directe opvoedende krachten van de levende natuur inhoud.

Laat de kinderen vrij zijn, moedig ze aan, laat ze naar buiten rennen als het regent zodat ze de zegening van Allaah voelen. Het is ook een Sunnah van de profeet saw om in de regen te staan ​​en een deel van je lichaam eraan bloot te stellen.
Het wordt verteld door Imaam Muslim in zijn authentieke compilatie van de hadith van Anas:

~Het regende op ons toen wij met de Boodschapper van Allah saw waren.
De Boodschapper van Allah saw onthulde zijn kledingstuk (van een deel van zijn lichaam) totdat de regen op hem viel.
We zeiden: Boodschapper van Allah, waarom deed je dit? Hij zei: Omdat het (de regenval) net van de verheven Heer is gekomen~

laat de kinderen ook hun schoenen uittrekken als ze een plas water vinden en wanneer het
laat ze hun schoenen uittrekken als ze een plas water vinden en wanneer het gras van de weiden vochtig is van regen, laat ze erop rennen en vertrap het met hun blote voeten.
laat ze vredig rusten wanneer een boom hen uitnodigt om te slapen onder zijn schaduw.
laat ze schreeuwen en lachen als de zon hun morgens wakker maakt.

Wanneer kinderen in contact komen met de natuur laten ze hun kracht zien.

~Maria montessori


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.